Sundhedsaftalen

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance